slide 1
Sociālā darba pakalpojums mājās sociālā aprūpe paliatīvās aprūpes klientiem

Nodrošināt paliatīvu aprūpi, kuras būtība ir kompetents un kreatīvs komandas darbs kopā ar aprūpējamo un tā ģimeni, atvieglojot klienta dzīves beigu posmu, un psihoemocionālu atbalstu aprūpes laikā, kā arī tuviniekiem klienta nāves gadījumā.

Vairāk

Paliatīvā aprūpe ir:

• Aktīva, profesionāla cilvēku mājas sociālā aprūpe, kuriem radikālas terapijas iespējas ir izsmeltas un ir sasniegts 3 vai 4 aprūpes līmenis.
• Pielāgojot pilnvērtīgu un kvalitatīvu sociālo aprūpi tiek dota iespēja iesaistīties.
• Paliatīvā aprūpe ir profesionāļu un ģimenes komandas darbs sabiedriskajā dzīvē.
• Aprūpes būtība ir kompetents un kreatīvs komandas darbs kopā ar aprūpējamo un tā ģimeni, atvieglojot cilvēka dzīves beigu posmu un nodrošinot psihoemocionalo atbalstu.

Pakalpojuma galvenais mērķis:

•  Šo procesu atvieglot ne tikai fizisko, bet arī mentālo un emocionālo sāpju ziņā.
•  Pēc iespējas jāveicina, ka cilvēks var savas dzīves pēdējo posmu pavadīt sev ierastā vidē, mājās, to cilvēku ieskauts, kuri viņam kaut ko nozīmē, ar kuriem viņam ir kāda emocionāla saite.
• Nodrošināt mierīgu un komfortablu vidi, kurā cilvēks varēs droši aizvadīt aprūpes laiku, un kas arī kalpos kā samierināšanās platforma aprūpes un sēru laikā.

“Neizārstējama slimība vienmēr ierobežo dzīvi, taču tā neierobežo dzīvesprieku!”